Listopad 2015

Slova.

11. listopadu 2015 v 22:46 | Autor je člověk |  NeBásně
Uprchlík.
Cikán.
Rasista.
Xenofob.
Postižený.
Lesba.
Důchodce.
Nácek.
Bolševik.
Debil.
Muslim
Čecháček.
Žid.
Negr.
Sluníčkář.
Buzna.Člověk.

Odraz v okně

11. listopadu 2015 v 22:36 | Autor žije |  Básně
Odraz v okně


připíjet si sám,
se svým odrazem v okně
na přežití dnu,
příštích,
lidi zapomenutých,
šancí promarněných,

pádů na hubu,
vyražených zubu,
není cesty zpět,
není cesty přede mnou

vydán na pospas,
stát tváří vichřici,
neuhnout,
nezapomenout,
prohrát,
ale neprojet

byt tím,
kým být můžu,
byt i tím čím chci,
pozdravit se v odrazu kaluže,
mávnout na sebe přes ulici,
potkat se se svými možnostmi,
budoucnostmi,
uctivě sehnout klobouk,
pozdravit se a jít dal,

cestou neoznačenou,
prošlapanou,
neznámou,
a důvěrnou,

nacházet se na rozcestích,
vršcích i údolích,
debatujíce s květenou,
obdivujíce krásy betonu,
prsty přejíždět po kůře,
nakopnout z cesty kámen,
nechat svět otáčet se pod nohama,
stát na místě jak malé dítě,
odmítat připustit si situaci,
hledat v kapse bonbon,

nejsme stvoření pro svět,
ani on pro nás,
nevíme kde náš dům stojí,
oni odkud vítr vane,
nevíme proč zítra bude další den,
nevíme,
proč jsme,

vím že si nejsem jist,
schovávám to za útržky vědění,
kulisy z nejistoty,
nepřekonatelná touha říct,

co?

že jsem,
že tu jsem,
že nevím sice proč,
ale jsem,
že mám rád slunce na ramenou,
vítr ve tváři,
cestu před sebou,
i svět co nikdy nezachráním

pouhá existence není důkazem žití,
žití není důkazem existence,
nejsou ani naše činy,
ani naše tajemství,
není to láska,
není to strach,
není to život,
ani materiálno

mým žitím je můj odraz v okně,
v bytě přeplněném možnostmi,
nad krčícím se stolem,
zavaleným úkoly,

je to ta duše,
ta touha,
být sebou,
hledat,
dávat,

je to má představa,
je to sen,
který chci snít,
nesnít ho sám,
snít ho se světem,
sen o tom že zapomenou mé jméno,
sen o tom že mé činy nemají smysl,
sen o tom že po mně nic nezůstane,
sen o tom,
že žiji,
že jsem,
že mohu…
že mohu,
přivítat další den,
se šrámy na duši,
po nocích záplatované,
opět a zas,
nabít si nos,
promarnit další noc,
žít sám,
s odrazem plným možností,
úžasných budoucností,
nepromarněných příležitostí,
nezklamaných,

žiji,
a vím to,
protože si umím pohlédnout do očí,
bez strachu,
připít tomu lepšímu z nás,
usmát se,
a jít dál.

Nemám světu co dát

9. listopadu 2015 v 12:48 | Autor je ztracen |  Básně
Už nemám světu co dát,
Tak ať přestane nárokovat,
Chtít moji pomoc,
Copak nevidí že to k ničemu není?
Proč mne světě nepustíš,
Že svých drápů,
Šel bych se projít,
bez návratu.
Ztracen v lese,
Plném turistických značek,
Stromů zmírajících,
Udušených společnosti.
Tolik by se toho mělo spravit,
Hodně je co napravit,
Tisíce omluv vyslovit,
Nikdo se k tomu celém nestaví.
Jdeme až na okraj srazu,
Ignorujeme vše co nás žádá k otočení,
Říkáme že nás k tomu nutí,
Sami pobízíme ke sprintu.
Odmítám být toho součástí,
Nevím jak nebýt,
Hlas jenž zanikne mezi všemi křiklouny,
Názor co není ukotven v betonu zkušenosti,
Nápady co nikdo nevytáhnul na stěžeň,
Ústa bez věrných uši,
Ztracen v davu bez hlesu,
Na kolenou z vlastní neschopnosti,
Doufám v ostatní,
Doufám že ví kam jdou,
já k tomu nemohu nic dodat,
Na mém názoru nezáleží.
Tak nech mne světě být,
Nech mne odejít.
Nebo mi úkaz, kam jdeš a proč.